ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2696 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2696
Година: 2023
Съдебен състав: 75
Входящ номер: 10981
Дата на подаване: 20.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.04.2023 г. 10:00 ч. Решено