ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8050 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8050
Година: 2023
Съдебен състав: 66
Входящ номер: 30600
Дата на подаване: 21.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.01.2024 г. 11:00 ч. Решено