ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11537 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 11537
Година: 2023
Съдебен състав: X к.с.
Входящ номер: 43489
Дата на подаване: 4.12.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 19.01.2024 г. 10:30 ч. Решено - решението потвърдено
Закрито 26.02.2024 г. 00:00 ч. Решение по дело