ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3685 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 3685
Година: 2023
Съдебен състав: 24
Входящ номер: 14988
Дата на подаване: 18.4.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 15.05.2023 г. 00:00 ч. Без движение
Открито 11.10.2023 г. 14:10 ч. Отложено
Открито 20.12.2023 г. 14:20 ч. Решено