ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9091 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9091
Година: 2023
Съдебен състав: 65
Входящ номер: 33584
Дата на подаване: 21.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 08.11.2023 г. 10:00 ч. Решено