ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3948 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 3948
Година: 2023
Съдебен състав: 33
Входящ номер: 15962
Дата на подаване: 25.4.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 21.09.2023 г. 13:30 ч. Решено