ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11345 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 11345
Година: 2023
Съдебен състав: 15
Входящ номер: 42691
Дата на подаване: 28.11.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 19.12.2023 г. 13:50 ч. Решено
Закрито 27.03.2024 г. 00:00 ч. Допълнително определение