ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8530 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8530
Година: 2023
Съдебен състав: X к.с.
Входящ номер: 31919
Дата на подаване: 4.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 27.10.2023 г. 09:35 ч. Решено - отменя решението и постановява ново