ДАННИ ЗА ДЕЛО № 519 / 2024

Обратно в търсене


Номер на дело: 519
Година: 2024
Съдебен състав: 43
Входящ номер: 1991
Дата на подаване: 17.1.2024 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 07.02.2024 г. 11:30 ч. Решено