ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6834 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6834
Година: 2023
Съдебен състав: 26
Входящ номер: 26927
Дата на подаване: 18.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 28.07.2023 г. 10:30 ч. Решено
Закрито 13.02.2024 г. 00:00 ч. Разпореждане по дело
Закрито 13.02.2024 г. 00:00 ч. Допълнително решение