ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8579 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8579
Година: 2023
Съдебен състав: 38
Входящ номер: 32085
Дата на подаване: 5.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 04.12.2023 г. 14:10 ч. Отложено
Открито 14.12.2023 г. 14:10 ч. Пренасрочено
Открито 22.01.2024 г. 15:20 ч. Решено