ДАННИ ЗА ДЕЛО № 243 / 2024

Обратно в търсене


Номер на дело: 243
Година: 2024
Съдебен състав: 65
Входящ номер: 841
Дата на подаване: 10.1.2024 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 07.02.2024 г. 10:30 ч. Решено