ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10570 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 10570
Година: 2023
Съдебен състав: 10
Входящ номер: 39410
Дата на подаване: 6.11.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 07.11.2023 г. 00:00 ч. Без движение
Открито 07.12.2023 г. 11:30 ч. Решено