ДАННИ ЗА ДЕЛО № 346 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 346
Година: 2023
Съдебен състав: 41
Входящ номер: 1293
Дата на подаване: 12.1.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.02.2023 г. 13:30 ч. Решено