ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6011 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6011
Година: 2023
Съдебен състав: 40
Входящ номер: 23873
Дата на подаване: 26.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 02.11.2023 г. 13:30 ч. Решено