ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7643 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7643
Година: 2023
Съдебен състав: 13
Входящ номер: 29316
Дата на подаване: 8.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.10.2023 г. 14:00 ч. Решено