ДАННИ ЗА ДЕЛО № 354 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 354
Година: 2023
Съдебен състав: 24
Входящ номер: 1351
Дата на подаване: 12.1.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 12.04.2023 г. 13:50 ч. Решено