ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1319 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1319
Година: 2023
Съдебен състав: 22
Входящ номер: 5618
Дата на подаване: 10.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 28.04.2023 г. 09:00 ч. Решено