ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11620 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 11620
Година: 2022
Съдебен състав: 22
Входящ номер: 46629
Дата на подаване: 22.12.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 17.02.2023 г. 09:00 ч. Решено