ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10265 / 2019

Обратно в търсене


Номер на дело: 10265
Година: 2019
Съдебен състав: 70
Входящ номер: 27358
Дата на подаване: 10.9.2019 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 05.11.2019 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 04.02.2020 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 21.04.2020 г. 14:00 ч. Пренасрочено
Открито 19.05.2020 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 15.09.2020 г. 14:20 ч. Решено
Открито 21.10.2021 г. 14:30 ч. Допълнително решение

Ищец Ответник
ТРЕНЧЕВ ОДИТИНГ И КОНСУЛТИНГ ЕООД чрез ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНИ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ГР. СОФИЯ ПРИ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ