ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8111 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8111
Година: 2023
Съдебен състав: 81
Входящ номер: 30676
Дата на подаване: 21.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 28.08.2023 г. 00:00 ч. Без движение
Открито 19.10.2023 г. 11:10 ч. Решено