ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5870 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5870
Година: 2023
Съдебен състав: XІІ к.с.
Входящ номер: 23245
Дата на подаване: 21.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 29.09.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 27.10.2023 г. 09:30 ч. Решено - решението потвърдено