ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9313 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9313
Година: 2023
Съдебен състав: 64
Входящ номер: 34435
Дата на подаване: 29.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 31.10.2023 г. 10:00 ч. Решено