ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10219 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 10219
Година: 2021
Съдебен състав: 49
Входящ номер: 35699
Дата на подаване: 21.10.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 11.05.2022 г. 13:30 ч. Решено

Ищец Ответник
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО НА ОПДУ 2014-2022 -ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ДУ" ПРИ МС