ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9719 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9719
Година: 2023
Съдебен състав: 10
Входящ номер: 35899
Дата на подаване: 10.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 27.10.2023 г. 00:00 ч. Без движение
Открито 07.12.2023 г. 11:20 ч. Решено