ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8434 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8434
Година: 2023
Съдебен състав: VІІІ к.с.
Входящ номер: 31633
Дата на подаване: 31.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.11.2023 г. 13:36 ч. Отложено
Открито 19.01.2024 г. 10:30 ч. Решено - отменя решението и постановява ново