ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6507 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6507
Година: 2023
Съдебен състав: 10
Входящ номер: 25610
Дата на подаване: 7.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 12.10.2023 г. 10:30 ч. Решено