ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8537 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 8537
Година: 2022
Съдебен състав: 30
Входящ номер: 33125
Дата на подаване: 16.9.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 09.11.2022 г. 00:00 ч. Решено

Ищец Ответник
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ