ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5721 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 5721
Година: 2022
Съдебен състав: 6
Входящ номер: 23614
Дата на подаване: 23.6.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 14.11.2022 г. 14:15 ч. Отложено
Открито 20.02.2023 г. 13:50 ч. Отложено
Открито 05.06.2023 г. 15:45 ч. Решено