ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8465 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8465
Година: 2023
Съдебен състав: ІX к.с.
Входящ номер: 31732
Дата на подаване: 1.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 27.10.2023 г. 14:00 ч. Решено - отменя решението и връща за ново разглеждане