ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4032 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 4032
Година: 2021
Съдебен състав: 68
Входящ номер: 14351
Дата на подаване: 23.4.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.10.2021 г. 10:00 ч. Решено

Ищец Ответник
ДЖУЛИЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА