ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4102 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 4102
Година: 2021
Съдебен състав: 63
Входящ номер: 14585
Дата на подаване: 26.4.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 29.09.2021 г. 13:50 ч. Решено

Ищец Ответник
ЕЛЕГАНТ Е ДИМИТРОВА 7 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" - СОФИЯ В ГД "ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ" ПРИ ЦУ НА НАП