ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5934 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 5934
Година: 2021
Съдебен състав: ХХІ к.с.
Входящ номер: 21287
Дата на подаване: 17.6.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.10.2021 г. 13:45 ч. Решено - решението потвърдено

Ищец Ответник
СТОЛИЧНА ОБЩИНА ВИКТОРИЯ ТОДОРОВА ВОЙНИШКА