ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2460 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 2460
Година: 2020
Съдебен състав: 33
Входящ номер: 7468
Дата на подаване: 2.3.2020 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 07.05.2020 г. 14:00 ч. Пренасрочено
Открито 21.05.2020 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 24.09.2020 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 21.01.2021 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 15.04.2021 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 23.09.2021 г. 13:40 ч. Отложено
Открито 10.02.2022 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 09.06.2022 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 10.11.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 09.03.2023 г. 13:30 ч. Решено