ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7072 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7072
Година: 2023
Съдебен състав: ХХІІІ к.с.
Входящ номер: 27655
Дата на подаване: 24.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.10.2023 г. 10:15 ч. Решено - отменя решението и постановява ново