ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4313 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 4313
Година: 2022
Съдебен състав: 33
Входящ номер: 17687
Дата на подаване: 12.5.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 27.10.2022 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 09.02.2023 г. 14:30 ч. Решено