ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4943 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 4943
Година: 2023
Съдебен състав: 63
Входящ номер: 19169
Дата на подаване: 22.5.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 18.10.2023 г. 14:40 ч. Пренасрочено
Открито 01.11.2023 г. 14:10 ч. Решено

Ищец Ответник