ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11718 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 11718
Година: 2023
Съдебен състав: 61
Входящ номер: 44158
Дата на подаване: 7.12.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.02.2024 г. 10:10 ч. Решено