ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7560 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7560
Година: 2023
Съдебен състав: 66
Входящ номер: 29174
Дата на подаване: 7.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 07.11.2023 г. 11:40 ч. Решено