ДАННИ ЗА ДЕЛО № 420 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 420
Година: 2023
Съдебен състав: 69
Входящ номер: 1708
Дата на подаване: 16.1.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 15.03.2023 г. 09:00 ч. Отложено
Открито 24.04.2023 г. 13:45 ч. Решено