ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1210 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1210
Година: 2023
Съдебен състав: 58
Входящ номер: 5198
Дата на подаване: 8.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 16.03.2023 г. 14:00 ч. Решено