ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11072 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 11072
Година: 2023
Съдебен състав: 81
Входящ номер: 41549
Дата на подаване: 20.11.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 18.01.2024 г. 09:30 ч. Решено
Закрито 29.02.2024 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Закрито 08.04.2024 г. 00:00 ч. Допълнително определение