ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6036 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6036
Година: 2023
Съдебен състав: 7
Входящ номер: 23574
Дата на подаване: 23.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 09.10.2023 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 23.10.2023 г. 15:00 ч. Решено