ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6557 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6557
Година: 2023
Съдебен състав: 28
Входящ номер: 25869
Дата на подаване: 10.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 08.11.2023 г. 10:05 ч. Решено