ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9061 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9061
Година: 2023
Съдебен състав: 22
Входящ номер: 33514
Дата на подаване: 21.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 03.11.2023 г. 09:30 ч. Решено