ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8710 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8710
Година: 2023
Съдебен състав: 10
Входящ номер: 32514
Дата на подаване: 11.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 03.10.2023 г. 00:00 ч. Без движение
Открито 23.11.2023 г. 11:20 ч. Решено