ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7111 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 7111
Година: 2022
Съдебен състав: ХVІІ к.с.
Входящ номер: 28772
Дата на подаване: 2.8.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 28.10.2022 г. 14:30 ч. Решено - решението потвърдено

Ищец Ответник
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП