ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7039 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7039
Година: 2023
Съдебен състав: 17
Входящ номер: 27596
Дата на подаване: 24.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 06.11.2023 г. 14:15 ч. Отложено
Открито 22.01.2024 г. 14:30 ч. Решено