ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6597 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6597
Година: 2023
Съдебен състав: 47
Входящ номер: 25972
Дата на подаване: 10.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 14.11.2023 г. 13:50 ч. Решено