ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6554 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6554
Година: 2023
Съдебен състав: 56
Входящ номер: 25856
Дата на подаване: 10.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.11.2023 г. 14:10 ч. Решено